Velkommen til Sorknes Gård!


Sorknes Gård ligger ved Glomma, ca 2 km nord for Rena sentrum. Innmarken består av ca 300 daa og det dyrkes poteter, korn (bygg) og gress.

Kontakt oss Mer info

Arrangementer

Sorknes Gård på Rena har lang tradisjon som konsertsted under Festspillene i Elverum. I den ærverdige musikksalongen har det vært mange storheter opp gjennom tidene.