Velkommen til Sorknes Gård!


Sorknes Gård ligger ved Glomma, ca 2 km nord for Rena sentrum. Innmarken består av ca 300 daa og det dyrkes poteter, korn (bygg) og gress.

Kontakt oss Mer info

Sorknes Gård

Sorknes Gård ligger ved Glomma, ca 2 km nord for Rena sentrum. Innmarken består av ca 300 daa og det dyrkes poteter, korn (bygg) og gress.

Utmarken består av "Hemmelnesset" (ca 30 000 daa) og "Hjemskogen" (ca 16000 daa). Hemmelnesset begrenses av Stor-Elvdal kommune i nord, og av elvene Hovda i øst og Hemla i vest. 3/4 av arealet er en del av Hemmeldalen Naturrerservat. Hjemskogen ligger på Hovdmoen og strekker seg opp i Hovdlia lenger nord.