Velkommen til Sorknes Gård!


Sorknes Gård ligger ved Glomma, ca 2 km nord for Rena sentrum. Innmarken består av ca 300 daa og det dyrkes poteter, korn (bygg) og gress.

Kontakt oss Mer info

Bilder Sorknes Gård